Szolgáltatások

Mezőgazdasági területtel rendelkező vállalkozók, gazdák számára gépi rekultiváció

Sok hektár földre kap területalapú agrártámogatást? Legelők, elgyomosodott szántók, erdőszélek rekultiválása gépi szárzúzással, hogy újra művelésbe foghassa azt, amit az elvadult növényzet belepett és helyet csináljunk haszonnövényei, állatai számára.

Lőterek, gyakorlóterek, kikötők, sportpályák tisztítása

Nagy területű, ideiglenesen használt területek rendbetételét is vállaljuk, a honvédségnek is gyakran dolgozunk, illetve terepsportok, versenyek előtt is segítünk formába hozni a pályát. Kikötők környékét is megtisztítjuk a gyorsan sarjadó ártéri növényzettől.

Földutak karbantartása

Ideiglenesen használt, benőtt földutak, mezőgazdasági utak tisztítását, ideiglenes munkautak kialakítását is vállaljuk erdészeti szárzúzóinkkal.

Nyiladékok karbantartása, illetve készítése

Elektromos közművezetékek, gázvezetékek, olajvezetékek, ipari vezetékek, vasútvonalak védőtávolságát biztosítjuk erdészeti szárzúzással. Ne tévessze meg a név, hiszen nem csak erdőkben, hanem mezőkön, legelőkön, cserjésekben, egyébként nem művelt földterületeken is számíthat ránk.

Útépítési, ingatlan építkezési terület előkészítési munkálatok

Eltávolítjuk a bozótot, cserjéket, gazos, elvadult részeket, mielőtt felvonulna az építkezés. Sokkal gyorsabbak vagyunk, mint a hagyományos módszerek, így ha sürgős a határidő, érdemes minket hívni.